Various
Sugi with...

Sugizo: Sugizo E-mail: sugizo@narod.ru
Miyavi: ^Toshiya^ E-mail: toshiya@yandex.ru
Hakuei: Llewlin E-mail: llewlin@rambler.ru
Kiyoshi: Laverna E-mail: akai-skorpion@yandex.ru
Mana: Hayashi Yoshiki E-mail: yoshiki_hayashi@list.ru
Kami: Kami E-mail: dokuritsu@yandex.ru
Hyde: Tsuzuki E-mail: triomono@list.ru
Izam: Mana666 E-mail: choomogoc@list.ru

Sugizo and Miyavi Sugizo and Miyavi Sugizo and Miyavi Hakuei and Sugizo Sugizo and Kiyoshi
Mana, Sugizo and Kami Sugizo and Hyde Sugizo and Hyde Sugizo and Hyde Sugizo and Izam

(c)Photographed by Kirito69, Gisho, Kirito ...

Yu-ki and Toshiya

Yu-ki: Malice Li
E-mail: malice_li@flexuser.ru
Toshiya: Yu~ki aka Toshiya
E-mail: geschrei@rambler.ru

Yu-ki and Toshiya

Yoshiki and Mana

Yoshiki: Zoisite
Mana: Mana-sama
E-mail: Mana-sama@yandex.ru

Yoshiki and Mana

Shinya Yamada and Mana

Shinya Yamada: Shinya Yamada
E-mail: shinya-nya@yandex.ru
Mana: Mana-sama
E-mail: Mana-sama@yandex.ru

Shinya Yamada and Mana

Shinya Yamada and Hiro

Shinya Yamada: DaiUso
Hiro: Rain
E-mail: nagisa@mail.ru

Shinya Yamada and Hiro

Kamijo, Emiru, Mayu and Yu-ki

Kamijo: Sugizo
E-mail: sugizo@narod.ru
Emiru: Verochka-Muse-Emily
E-mail: vera-chan@narod.ru
Mayu: Hide999
E-mail: nanatsusaya@mtu-net.ru
Yu-ki: hide aka Mana
E-mail: macabre@yandex.ru

Yu-ki and Emiru Mayu, Kamijo, Yu-ki and Emiru in McD Emiru, Mayu and Kamijo Kamijo and Yu-ki

(c)Photographed by Katrin May

Kamijo and Mana

Sugizo
E-mail: sugizo@narod.ru
hide aka Mana
E-mail: macabre@yandex.ru


(c)Photographed by Katrin May


Sugi: Rei
Inoran: Ino
Kozi: Yu-ki
Mana:Camui
Mana 2: Misato
E-mail: pagogo@freemail.ru

Mana, Kozi and Mana Kozi, Ino and Sugi Mana, Sugizo and Inoran Mana and Sugizo
Hide & Yoshiki ^____^

Rei and Misato
E-mail: pagogo@freemail.ru

Hide & Yoshiki ^____^
Die, Hide, Jiro, and Shinya

Hyde-chan, Camui, Rei Matsumoto, Ino and Mr. Miracle
E-mail: pagogo@freemail.ru

Die, Hide, Jiro, and Shinya
Toshiya and Mana

Ryo aka Toshiya
E-mail: toshiyaxx@yandex.ru
Lyu aka Shin-chan
E-mail: lyuakashinya@mail.ru

(c)Designed by Roger666 2005| Cosplay | Index | Guestbook | ROGER'S J-Rock page |

Hosted by uCoz